Æblehuset
 

Alkoholpolitik

ALKOHOLPOLITIK FOR ÆBLEHUSET

I forbindelse med udviklingen af alkoholpolitik i Guldborgsund kommune, har én person i hver institution været på kursus; om alkohol og mulige konsekvenser for børns udvikling og trivsel. Denne person kaldes en nøgleperson, og i Æblehuset er det Karina Christensen.

 

Vi har en række regler og procedurer, som gælder alle i Æblehuset:

 

I Æblehuset serveres, sælges og medbringes

der ikke alkohol til institutions-, forældre- eller

børnearrangementer.

 

HVIS EN BERUSET FORÆLDER VIL HENTE SIT

BARN:

Hvis en forælder møder beruset op for at hente sit barn,

vurderer personalet, om hjemtransporten kan foregå

forsvarligt.

Hvis det ikke er tilfældet, vil personalet foreslå forælderen,

at der ringes efter en taxi – om nødvendigt på

institutionens regning.

 

Hvis den berusede forælder fortsat insisterer på selv at

køre, tilkalder personalet politiet.

Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme, og hvis

personalet vurderer, at den berusede forælder ikke kan

tage forsvarligt vare på barnet, beholder personalet

barnet, og kontakter forvaltningen for at finde en anden

pasning af barnet.

Når forældre er mødt op i institutionen i beruset tilstand,

indkalder lederen altid efterfølgende forældrene til samtale – af hensyn til barnet.

MISTANKE OM ALKOHOLMISBRUG I HJEMMET:

Hvis personalet har mistanke eller viden om, at der er

alkoholmisbrug i et barns hjem, indkaldes forældrene til

en samtale om alkoholforbrugets betydning for barnet.

I samtalen deltager den pædagog, som har den daglige

kontakt med barnet, lederen og nøglepersonen på

alkoholområdet.

 

 Samtalens dagsorden er:

1) Hvorfor ønsker Institutionen denne samtale

a) Barnets situation

b) Hvad bekymrer os?

2) Hvad oplever I som forældre om Jeres barns situation?

3) Hvad kan hjælpe Jeres barn? Hvilken løsning har barnet

brug for?

4) Hvad aftaler vi? Hvornår mødes vi igen?

 

SPØRGSMÅL?

Hvis du vil vide mere om, hvordan børn påvirkes af alkoholmisbrug i den nærmeste omgangskreds, er du meget velkommen til at spørge Karina Christensen. Du kan enten tale med hende, når du afleverer eller henter dit barn, eller du kan ringe til hende i løbet af dagen på telefon 54 73 28 36.