Æblehuset
 

Pædagogisk praksis

I vores dagligdag i børnehaven arbejder vi målrettet med det redskab, der hedder Trin for trin. I Trin for trin beskæftiger vi os med social og emotionel læring for børn fra 3 - 6 år. Trin for trin er bygget op, så børnene på en struktureret og systematisk måde stifter bekendskab med og lærer om sociale kompetencer.
 
Vi arbejder med dette, fordi det sociale samspil med andre mennesker er en væsentlig forudsætning for at udvikle sig og indgå i almindelige relationer med andre mennesker. Nogle børn udvikler automatisk disse egenskaber i løbet af barndommen, andre gør af forskellige grunde ikke og i disse tilfælde kan Trin for trin redskabet anvendes.
 
Trin for trin skal udvikle børns evne til at:
- erkende egne følelser
- aflæse andres følelser
- se ting fra andres synsvinkel
- reagere empatisk overfor andre
 
trin for trin skal formindske:
- impulsiv og tankeløs adfærd hos børn
- formindske agressiv adfærd
 
Konkret arbejder vi med bl.a. fotoplancher, der følger med materialet Trin for trin. Plancherne afbilder børn, der via deres kropssprog giver udtryk for forskellige følelser. Dette taler vi med børnene om, vi prøver selv at lave de ansigter, der passer til en bestemt følelse. I dagligdagen forsøger vi at inddrage snak om de følelser, der hører til den konkrete situationen der opstår mellem børn og viksne. Trin for trin giver nogle strategier, som kan støtte børnene i selv at mestre vanskelige sociale situationer.

I forlængelse af Trin for Trin arbejdes med Mary-Fondens materiale  "fri for mobberi".

 

Renlighedstræning i Æblehuset:

Efter opfordring fra nogle forældre beskrives her "proceduren" omkring renlighedstræning i Æblehuset:

Børn i alderen 2-3 år (vejledende) er i gang med renlighedstræning, når de møder i børnehaven uden ble på. Det vil sige, at barnet efter nogle dage sammen med forældrene, har været på toilet/potte for at tisse, og i rimeligt omfang kan sige til, når barnet skal tisse.

Når vi i børnehaven modtager sådan et barn uden ble, er personalet opmærksom på at få spurgt og opfordret barnet til at gå på toilettet regelmæssigt. Derfor er det vigtigt, at forældrene fortæller, hvordan det går derhjemme i den første tid. Det vil betyde, at personalet bedre kan hjælpe barnet med at få styr på renligheden i overensstemmelse med det, forældrene gør derhjemme.

Afføring kommer senere, og i starten kan man hjælpe barnet ved at tilbyde det at få den trygge ble på, hvilket giver barnet en fornemmelse af, at det ikke bliver presset.

I denne tid er det vigtigt, at barnet har en masse skiftetøj med, da barnet kan opleve det ubehageligt, hvis der ikke er mere tøj i kassen. Barnet vil måske i starten have nogle flere uheld i børnehaven, fordi barnet er optaget af legen med de andre børn og måske får startet turen til toilettet for sent. Ligeledes kan det være svært for barnet at forlade en god leg eller et godt stykke legetøj ”bare” for at skulle tisse. Personalet er opmærksomme på dette og tilbyder evt. at ”passe på legen”, indtil barnet vender tilbage fra toilettet.

Som forældre skal I tænke på, at barnets tøj skal være nemt at få af og på, så barnet hurtigt kan komme på toilettet, det er så ærgerligt at tisse i bukserne pga. stramme bukser eks., når nu barnet var nået ud til toilettet.

”Store” blebørn (2-3 år), som endnu ikke er renlighedstrænere, tilbydes toiletbesøg til middag, hvis de viser interesse for det. Personalet ”presser” ikke ikke-renlige børn på toilettet.