Æblehuset
 

Sprogarbejdet i Æblehuset

Sprogvurdering
 
Vi har mulighed for at foretage en sprogvurdering af børn i alderen 2,10 -  3,4 år. Husets sprogpædagog udvælger, i samarbejde med det øvrige personale og forældrene, de børn, som skal testes. Udvælgelsen foretages på baggrund af en vurdering af barnets generelle sproglige udvikling. Børn med normal sproglig udvikling testes ikke. Den anvendte sprogtest er et særligt materiale, som er fælles for hele kommunen. Forældrene og sprogpædagogen udfylder hver især et skema, der laves en test, og forældrene orienteres efterfølgende om resultatet og eventuelle aktiviteter, de kan lave hjemme for at stimulere den fortsatte udvikling af barnets sprog.
 
Læs mere i pjecen " Barnets sprog ".
 
Nedenfor link til Guldborgsund Kommunes hjemmeside:


Sprog 

TRAS

Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. Foretages på alle børn, når de fylder 2 år. Materialet er et arbejdsredskab til personalet, således at de kan følge det enkelte barns sproglige udvikling tæt. Hvis TRAS viser en "ikke-normal" sprogudvikling ved 2 års alderen, vil forældrene blive orienteret og vejledt i stimulation af sproget hjemme. TRAS'en opdateres løbende af personalet, og når børn i børnehaven tilbydes 3 måneders samtalen, vil TRAS skemaet være en del af samtalen.

 

Sprogstimulering
Der arbejdes med sproglig stimulering af børnene i større og mindre projekter i løbet af året. Vi har en sprogpædagog ansat, som dels laver forløb med mindre børnegrupper og dels vejleder og inspirerer den øvrige personalegruppe i det daglige sproglige arbejde med børnene. Når vi holder samling er der fokus på fortælling/lytning og rytmik/sang.