Æblehuset
 

Vi er ude og lege hver dag, se nedenfor hvad vi også laver:

I børnehaven arbejder vi meget med udvikling af børnenes sociale kompetencer:
Vi bruger redskaber som "Trin for trin" og "Fri for mobberi" i kombination med vores læreplansarbejde. 
I vuggestuen er hverdagens aktiviteter tilrettelagt udfra børnenes rytmer. Det er især om formiddagen, når børnene er friske, der er fokus på forskellige aktiviteter såsom udeliv, motorik, sprogstimulation og meget mere.
Musik har vi særligt fokus på i vinterhalvåret, hvor der kommer en musikpædagog fra musikskolen og laver musik og rytmik med børnene i hele huset.
Vi har verdens bedste nabo: Horbelev Hallen. Vi har mulighed for at benytte hallen tre formiddage om ugen, og det gør vi flittigt. Her bliver især motorikken styrket. Vi har forskellige legeredskaber og gymnastikredskaber derovre, som vi bruger i arbejdet med at stimulere børnenes motorik. Foruden en sansemotorikansvarlig pædagog er der også to gymnastikinstruktører i personalegruppen, så vi har rigtig gode ressourcer til det sansemotoriske arbejde med børnene.
Sprogstimulation arbejdes der målrettet med både i børnehave og vuggestue. Vi har en sprogpædagog ansat i huset, som inspirerer og vejleder den øvrige personalegruppe i arbejdet med børnenes sprog. Vi holder bl.a. samling hver dag med fokus på fortælling/lytning og rytmik/sang. I projektperioder arbejder vi intensivt med sprogstimulation i form af b.la. dialogisk oplæsning og mundmotoriske øvelser.