Æblehuset
 

Årsplan

Projekter
I perioder hen over året laver vi forskellige små og store projekter. Det er projekter med afsæt i et eller flere af de 6 læreplanstemaer med hensyntagen til, hvad der optager børnene her og nu. I projektperioder veksler vi mellem at arbejde stuevis, alders-og kønsopdelt.
 
 
I efterår/vinter har vi "musikforløb" en gang om ugen for hele huset. Her får vi besøg af en musikpædagog fra musikskolen i Nykøbing F., vi lærer en masse nye og gamle sange, rim/remser og sanglege.
 
Om foråret arbejder vi med "jordens dag- jordens uge". Vi gør legepladsen forårsklar og laver mad på bål.
 
Hen over året arbejdes i større eller mindre projekter med sprogstimulation.
 
Brobygning
I perioden fra oktober - maj har vi et forløb for kommende skolebørn. Her arbejdes der på at forberede børnene til skolestart. De børn, som skal på Stubbekøbing Skole, starter i skole enten 1. maj eller 1. september det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, da Stubbekøbing Skole har rullende indskoling. Dato for skolestart bestemmes i samarbejde med forældrene. Børn til øvrige skoler starter i skole 1. april det år, hvor barnet fylder 6 år.


Sproggruppe
Vores sprogpædagog har 1-2 forløb om året med en mindre gruppe børn, som har brug for ekstra sprogstimulation. Børnene udvælges i samarbejde med deres stuepædagog og forældre.