Æblehuset
 

Forældresamarbejdet:
Forældrene er de vigtigste i børnenes liv, så derfor er det rart at samarbejdet institution og forældre imellem foregår med gensidig åbenhed og tillid. Det er naturligt, at forældre og personale har  forventninger til hinanden, hvilket som oftest er helt uproblematisk, men skulle der være divergerende opfattelser, søges disse afklaret gennem samtaler.
 
 
Introduktionssamtale:
Når et nyt barn starter i Æblehuset afholdes en introduktionssamtale med forældrene - ofte ved det første besøg. Her informeres om personale, institutionens måde at arbejde på, aktiviteter, samt om alle de praktiske ting, det er nødvendigt at vide noget om.
 
 
Samtaler:
Forældre til de største børn tilbydes en skolesamtale om skoleparathed i efteråret, når barnet står foran at skulle forlade Æblehuset.
 
Nye børns forældre tilbydes en samtale om barnets start og trivsel efter tre måneder.
 
Derudover er personalet altid parat til en snak, hvis der skulle vises behov herfor.
 
Nyhedsbreve:
For at kunne informere så effektivt som muligt udsendes periodevise nyhedsbreve via NemBørn, hvori vi fortæller om personalet, aktiviter, kurser, bestyrelsesarbejde osv.
 
Forældreansvar:
 
Det er jeres ansvar at:
* sende raske børn, der kan følge vores daglige rutiner i Æblehuset
* børnene har tøj på alt efter årstiden samt har skiftetøj med
* der er navn i børnenes ejendele, så som tøj, madkase o.s.v.
*få tøj, sko mv. med hjem igen
*sætte fodtøjet i garderoben hver dag således, at der kan blive gjort rent
*tjekke om barnet hver dag har skiftetøj, udetøj osv. i garderoben til næste dag
*rydde op i barnets garderobe til weekenden
*tømme barnets rum og garderobe fuldstændigt, når i holder ferie
*kigge i glemt tøj kassen eller nabogarderoben hvis i mangler tøj
 
Vi forventer også, at I:
*læser informationer på tavlerne og på NemBørn
*viser interesse for jeres barns hverdag i institutionen og deltager i de arrangementer, vi holder
*ind imellem giver jer tid til at se hvad barnet har lavet
*støtter op om, at jeres barn ryder det op som barnet leger med, når i henter det
*husker at sige goddag og farvel til personalet